Kredi nan taks, Sonje ou kredi nan taks sou deklarasyon sa yo finansye